De verzenbundel DOODVERF verscheen in de winter van 1984 als nummer 50 van "De Getijdenreeks" in opdracht van de Kofschip-Kring v.z.w. De verzen in de bundel waarbij tekeningen van Clyde R. Lo A Njoe zijn gepubliceerd, zijn opgenomen op deze site. De volgende verzen zijn opgenomen in de verzenbundel DOODVERF:
 

Copyright ęC.R. Lo A Njoe '03