Diverse werken welke zijn ontstaan in de periode kort na de dichtbundel "Echolood" en de gouache's die naar aanleiding van deze bundel zijn gerealiseerd.

Het voortdurend ludiek vormen en vervormen van voornamelijk levende figuraties van plant, dier en mens. Dit leidde doorgaans tot ongewone, soms zelfs bizarre composities. Niettemin ontstond werk met een zekere dramatiek en lyriek.

Voorbeelden hiervan zijn:

·  Oasedroom

·  Hanne met victor en zijn alter-ego

·  Alice in Lop-Lopland

·  de regenboogkrijgers

·  Samenzijn

·  Titel Onbekend

·  De dans

·  Navelstreng

Copyright İC.R. Lo A Njoe '03