338HetPrecedentInPaktijk1984

 

339HetPrecedentHoureliefVoorBlindenExpositie VenrayDeBeejekust       "Het Precedent", 1984

Visueel gehandicapte toeschouwers in het cultureel centrum de Beejekurf te Venray in 1985 bij het houtreliëf "Het Precedent". 
Speciaal vorm gegeven en uitgevoerd om visueel gehandicapten kleur en vorm te laten zien.
In beeld is de blinde mevrouw Vogels die “voelt en ziet” aan het houtreliëf.